پیشقدم نوشت 51

ساخت وبلاگ
شکر مر او را که جانم در دست اوست....

با ربط: یک چوب را بردارید و عمودی در دست بگیرید اکنون آن را در حالی که می چرخانید یک متر به جلو ببرید  افقی نگه دارید
میدانید فلسفه حرکت جوهری ملاصدرا چه می گوید؟؟   این که این چوب در هر لحظه دوباره خلق شده است
یعنی آنکه خالقیت خدا یک عمل ممتد است نه یکباره
یعنی خداوند باریتعال در هر لحظه تمامی اشیا این عالم را مجددا خلق می کند برای چند ده میلیونیمین بار
یعنی حیات و وجود و ماهیت هر چیز در جوهره اش و در خلقت اش به او وابسته است در هرلحظه
در هر لحظه از نو چوب خلق می شود و می شویم!!
شکر مر او را که جانم در دست اوست....


اکنون به فلسفه یونانی برگردید....مکانیک نیوتونی هیچ اتفاقی نیفتاده..مکان چوب متناسب با زمانش تغییر کرده ...همیناز این جا این فیلم دقیقا دقیقه 8 تا 10 یادگرفتم:
https://maktabkhooneh.org/video/dynamic-2
...
نویسنده : بازدید : 16 تاريخ : سه شنبه 12 ارديبهشت 1396 ساعت: 19:11