مرثیه- با اشک-خجالت بی حد

ساخت وبلاگ

اگر وابستگی ام به نگاه و نظرات شما نبود و شرم و خجالتی که باقی مانده شرح مرثیه می خواندم.
نه نه
مرثیه جایی است که حماسه ای رخ داده باشد ....باید در پس این لجنزارعصرگاهی شرح آلودگی می خواندم
خجالتم از دیدگان شما...
شرمنده ام که مسیرنامه نویسی را دنباله می کنید که بعد از 45 روز مقامت اش می شکند

باید ابو حمزه بخوانم و پناهنده شوم
هیچ راه دیگری باقی نمانده

................................................
امید دارم و حسن ظن که چون به رحمتت پناهنده شده ام احتمالا تو هم می بخشی 
حساب امروزم را پاک می کنی
آنچنان که خودم محتاطانه و با اشک تاریخچه جست و جو های اینترنتی ام را پاک می کنم
ای کاش مرهم رحمتت را برای زخم های روحم هم بفرستی
من پناهنده شده م
جز رحمتت جایی نمی شناسم
...
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : شنبه 21 اسفند 1395 ساعت: 1:53